حذف پزشکی
1- واریز مبلغ 150/000 ریال جهت هر درس به شماره حساب 2097289302 بانک ملت (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت)
2- گرفتن 2 برگ کپی از فیش واریزی
3- تحویل گواهی پزشکی و فیش واریزی به امور مالی و گرفتن فرم مربوطه
* جهت واریز مبلغ حذف پزشکی نوشتن شناسه دانشجویی الزامی می باشد .*
جهت مشاهده شناسه : مراجعه به صفحه اصلی دانشجو - منوی اطلاعات جامع دانشجو - قسمت وضعیت شهریه - عدد 2 رقمی پس از شماره دانشجویی اضافه که جمعاً 12 رقم می باشد .