نحوه دریافت وام دانشجویی
قابل توجه متقاضیان وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویانی که قصد استفاده از وام دانشجویی را دارند می بایست تا پایان روز 95/6/15  به سایت
صندوق رفاه دانشجویی به آدرس                                    مراجعه کرده و در قسمت ورود به پرتال فاز ۲ ا نجام دهند

سپس با تکمیل مدارک و همراه داشتن تعهد نامه محضری ضامن به امور دانشجویی مراجعه نمایند
بدیهی است که ثبت نام اولیه به معنای تخصیص وام نخواهد بود و مراحل اخذ وام در صورت وجود اعتبار لازم پس از
تایید امور دانشجویی انجام خواهد شد 
در صورت کسب اطلاع بیشتر به واحد دانشجویی فرهنگی مراجعه و یا با شماره 34355637 -034  تماس حاصل
فرمایند
http://bp.swf.ir