جلسه مشاوره تحصيلي ، ازدواج،خانواده و غيره
قابل توجه دانشجويان گرامي

جلسه مشاوره تحصيلي ،خانواده،ازدواج و غيره

سرکار خانم طاهري

يکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 11:30  الي 13:30

در محل دفتر مشاوره بصورت رايگان جهت دانشجويان و خانواده  ايشان برگزار مي گردد./.