تفاهم نامه همکاري شرکت شهرکهاي صنعتي کرمان و بسيج مهندسين منعقد شد
به گزارش خانه خشتي در جلسه اي با حضور مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي و اعضاي شوراي مرکزي بسيج مهندسين کرمان جزييات تفاهم نامه همکاري دو مجموعه در راستاي حمايت از صنايع مستقر در شهرکها ونواحي صنعتي استان مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي کرمان در اين جلسه مجيد غفاري مديرعامل اين شرکت ضمن اشاره به تغيير رويکرد سازمان متبوع به سمت حمايت از صنايع کوچک ومتوسط گفت :اين حمايت ها از سال ?? وبا ارائه راهکارهاي اجرايي به استان ها ابلاغ شد و درحال حاضر نيز در دستور کار قراردارد.
وي در ادامه بيان کرد : اين شرکت حمايت از صنايع کوچک را با ارائه تسهيلات در قالب کمک هاي فني و اعتباري ،تسهيلات نوسازي وبازسازي ،آموزش کارکنان ،حضور در نمايشگاهها و تورهاي صنعتي، احداث مرکز خدمات فناوري و کسب و کارشهرک کرمان ? و را ه اندازي فن بازار منطقه اي دنبال کرده است .
غفاري اظهارداشت: در راستاي اجرايي شدن فرمايشات مقام معظم رهبري در حمايت از صنعت وتوليد ،جلساتي با حضور معاونين سازمان صنايع کوچک وشهرکهاي صنعتي ايران و رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جهت عارضه يابي و کمک به واحدهاي توليدي برگزار شده است .