معرفی اعضاء هئیت علمی موسسه آموزش عالی کار رفسنجان
سوابق آموزشی
ارتباط مستقیم با اعضاء هئیت علمی
نام و نام خانوادگی : مصطفی صالحی
34355628   .  034
تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1.هئیت علمی و مدیر گروه رشته کاردانی و کارشناسی جوشکاری و متالوژی 2.مدرس دانشگاه پیام نور رفسنجان از سال 1390 3. مدرس دانشگاه علمی کاربردی رفسنجان از سال 1387