معرفی معاونت آموزشی
سابقه آموزشی
ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگی : مهندس امیر حسین محققی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
عضو هیئت علمی گروه : مهندسی مکانیک - مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید ماشین ابزار - مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالبسازی - مهندسی تکنولوژی طراحی نقشه کشی صنعتی - کاردانی ماشین ابزار
عضو هئیت علمی دانشگاه کار از سال 87 - معاونت آموزشی دانشگاه کار از تیرماه 95 - مدرس مدعو دانشگاه ولی عصر از سال 84 تا کنون - مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی از سال 1384
34355638   .  034
AmirHossein.mohagheghi@gmail.com