فراخوان پژوهشی شرکت آب منطقه ای قزوین
به اطلاع می رساند شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد اقدام به عقد قرارداد پژوهشی نماید،خواهشمند است در صورت تمایل با مراجعه با سامانه
الکترونیکی www.qzrw.ir فرم پیشنهاد پژوهشی را دریافت و تکمیل نموده و طی مکاتبه رسمی به این شرکت ارسال فرمایید.