تاریخ امتحانات ترم تابستان

آمار دروس ترم تابستان96-97 [...]

1397.05.22 15

لیست رشته ها و کد رشته ها آزمون سراسری سال 97

نام و کد رشته های آزمون سراسری سال 97  [...]

1397.05.13 57

لیست رشته ها و کد رشته ها

لیست رشته ها به همراه کدرشته های انتخابی [...]

1397.05.10 88

پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی و کاردانی فنی حرفه ای

موسسه آموزش عالی کار رفسنجان  اطلاعیه پذیرش دانشجو   [...]

1397.05.10 71