لیست رشته ها و کد رشته ها


لیست رشته ها به همراه کدرشته های انتخابی


 1. ساخت وتولید - ماشین ابزار کاردانی پیوسته 3077

 2. صنایع فلز- جوشکاری کاردانی پیوسته 3575

 3. تاسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 3676

 4. الکتروتکنیک - برق صنعتی کاردانی پیوسته 1800

 5. الکتروتکنیک - تاسیسات الکترونیکی کاردانی پیوسته 1511

 6. نقشه کشی صنعتی کاردانی پیوسته 3187

 7. متالوژی - ریخته گری کاردانی پیوسته 5223

 8. حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته 5661

 9. صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 5130

 10. صنایع غذاییکاردانی پیوسته 7248

 11. کامپیوتر نرم افزار کاردانی پیوسته 2497

 12. تاسیسات تبرید کاردانی پیوسته 3732

 13. مهندسی تکنولوژی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته 1756

 14. مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته 2109

 15. مهندسی تکنولوژی طراحی ونقشه کشی صنعتی کارشناسی ناپیوسته 2147

 16. مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید -قالبسازی کارشناسی ناپیوسته 2188

 17. مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید -جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 2220

 18. مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 2314

 19. مهندسی تکنولوژی متالوژی ذوب فلزات کارشناسی ناپیوسته 2705

 20. مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی کارشناسی ناپیوسته 3086

 21. مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 3190

 22. مهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته 3804

 23. علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 4404

File engine/modules/hydownload.php not found.

مطالب مرتبط

نظرات