قابل توجه دانشجویان متقاضیانی که در آزمون سراسری ثبت نام ننموده اند


قابل توجه دانشجویان متقاضیانی که در آزمون سراسری ثبت نام ننمونده اند میتوانند از دوشنبه مورخ 1397/5/15 لغایت چهارشنبه 1397/5/24 به دبیرخانه موسسه مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 34355627-034 تماس حاصل نمایند

File engine/modules/hydownload.php not found.

مطالب مرتبط

نظرات